Przyjaźń to dar …

Przyjaźń to dar, bezcenny klejnot i piękna relacja dwustronna, którą człowiek może ofiarować przyjacielowi. To prawdziwy skarb.

,, Dobry przyjaciel jest wielkim darem nieba ,,

Platon

Prawdziwą przyjaźń buduje się latami poznając się i ucząc siebie nawzajem oraz umacniając więź poprzez wspólne doświadczenia, radości, trudności i różne próby, które mają miejsce w naszym życiu pogłębiając relacje między przyjaciółmi.

,, Kto przyjaciela znalazł – skarb znalazł ,,

Syrah

Przyjaźń to bliskość i serdeczność ofiarowana drugiemu człowiekowi. Ta prawdziwa charakteryzuje się tym, że jest bezinteresowna. To relacja oparta na życzliwości, szczerości, zaufaniu i zrozumieniu.

,, Przyjacielem jest ten kto wie o Tobie wszystko i nie przestaje Cię Kochać ,,

Anonim

Przyjaźń to dobre słowa, wspieranie naszych poczynań, ale i konstruktywna krytyka, która uzmysławia nam, że postępujemy niewłaściwie lub rozumiemy coś nie tak, opacznie oceniając intencje, czy słowa wypowiadane przez innych.

,, Nie można oszukać przyjaciela. Czasami to obosieczny miecz,

ponieważ przyjaciel nie pozwoli Wam oszukiwać samych siebie. ,,

Emma Chase ,, Zakręceni ,,

Przyjaźń to relacja, w której mamy pozytywny wpływ na siebie, a różnica zdań nie jest problemem, stanowi tylko zalążek, przyczynek do rozpoczęcia rozmowy na temat, który wywołał kontrowersję wynikającą z różnicy w poglądach, czy też w zachowaniu.

,, Szczery przyjaciel, z którym możesz wszystkim się podzielić, jest niezastąpiony ,,

Franco Scaglia ,,Strażnik Wody ,,

Przyjaźń to mocna nić łącząca dwoje, czasami więcej ludzi. Ona dodaje sił i odświeża, jak rosa o poranku.

,, Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha – odświeża siły ,,

Cyceron

Wydaje się konieczna, gdyż bez niej bylibyśmy bardzo samotni, jak gdybyśmy żyli na pustyni, na której nikogo nie widać w zasięgu wzroku, czy też w puszczy, do której nikt nie zagląda lub pływali byśmy po wodach bezkresnego oceanu nie napotykając nikogo. Przyjaźń to forma miłości, której potrzebuje każdy, a może prawie każdy z nas. Jednakże, aby mieć przyjaciela samemu trzeba umieć być przyjacielem. To prawdziwa cnota, drogocenna umiejętność, ale i dojrzałość w zrozumieniu drugiego człowieka.

,, Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela ,,

Ignacy Krasicki

Przyjaźń jest relacją, w której umiemy cieszyć się szczęściem przyjaciela, radując się z nim, bądź też być przy nim, wspierać go, gdy wydarzenia przyjmują niekorzystny lub skomplikowany obrót, czy też gdy doświadcza on straty, bądź cierpi z innego powodu.

,, Każdy z nas potrzebuje czasami ręki, która wyciągnęłaby go z kłopotów ,,

Alba de Cespedes ,, Lala ,,

Przyjaciel to ,,ktoś,, kto jest nam oddany całym sercem. Szanujący nas, tolerujący i akceptujący niezależnie od sytuacji. To osoba dyskretna, lojalna i pomocna, która zna nasze zalety i wady, dobre i mroczne oblicze i mimo to wciąż z nami jest, lubi nas, a nawet kocha.

,, Przyjaźń jest jak dające cień drzewo, pod którym szukamy wytchnienia ,,

Samuel Taylor Coleridge

Przyjaciel wysłucha, porozmawia, pośmieje się z nami, ale i będzie z nami w chwilach smutku, czy łez. Wesprze nas dobrym słowem, czy też czułym gestem, chwytając nas za rękę, czy też biorąc nas w ramiona.

,, Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas,

kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać ,,

Antoine de Saint-Exupery

Prawdziwa przyjaźń uskrzydla i w swej bezinteresowności niekiedy zadziwia. I choć o nią niełatwo można, jak najbardziej można mieć przyjaciela, jednocześnie będąc przyjacielem.

,, Przyjaciół się nie zdobywa, przyjaciół się poznaje ,,

Isabel Paterson

Jednakże, aby mówić o relacji zwanej przyjaźnią potrzeba dwojga (dla siebie samego też warto być przyjacielem), co najmniej i najczęściej, choć bywają liczniejsze przyjaźnie, gdyż aby ona była wyjątkowa i trwała trzeba ją pielęgnować. I nie chodzi o to, aby być często razem, gdyż w prawdziwej przyjaźni odległość i czas nic nie zmienia. Może wręcz odwrotnie sprawia, że doceniamy ją jeszcze bardziej.

,, Przyjaciel to człowiek, do którego dzwonię po wielu miesiącach milczenia,

a on nie pyta: dlaczego się nie odzywałeś,

tylko mówi: cieszę się, że właśnie dziś słyszę Twój głos … ,,

Roma Ligocka ,, Czułość i obojętność ,,

Przyjaciel po prostu jest i dobrze o tym wiesz, czujesz to, niezależnie od tego, jak kręta jest twoja droga. Na jego dobre słowo, uczynność możesz liczyć zawsze, jak i na to, że zmieni swoje plany i będzie przy tobie, gdy będziesz go bardzo potrzebować. Przyjaźń to dar, a prawdziwy przyjaciel to bezcenny klejnot wśród innych kamieni niezależnie od tego, jak bardzo szlachetne one by były.

,, Przyjaźń jest największym wśród wszystkich dóbr, jakimi nas mądrość obdarza,

dla zapewnienia szczęścia przez całe życie ,,

Epikur

IMG_20160601_111750_HDR

Mój Przyjacielu … Moja Przyjaciółko …

… Dziękuję, że Jesteś …

10 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *