Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności strony www.zycieipodroze.pl

Polityka prywatności opisuje postępowanie w ramach strony internetowej www.zycieipodroze.pl

 

Definicje

 

Przyjmuje się następujące znaczenie używanych poniżej pojęć:

1.Właściciel i administrator danych osobowych – Aneta Grenda.

Adres do kontaktu: aneta@zycieipodroze.pl

2.Strona internetowa – www.zycieipodroze.pl (Strona).

3.Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów strony i komentujący treści.

 

Dane osobowe

 

1.Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępne na niej formularze, czyli pozostawianie komentarzy pod postami.

2.Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3.Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza komentowania lub subskrypcji przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi odpowiedzi na zamieszczony komentarz lub informowania o nowych wpisach.

4.Administrator korzysta z systemu mailingowego MailPoet. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

5.Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

6.Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

7.Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

8.Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

9.Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

10.Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– Hekko – H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, dostarczyciel domeny i hostingu.

WordPress.org – w celu możliwości komentowania.

 

Pliki cookies

 

1.Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3.Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4.Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

Inne technologie

 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

 

Logi serwera

 

1.Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2.Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3.Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4.Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5.Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.